Meny Menu
W:
H:
Aministrasjon
Om Norges politiidrett

Aministrasjon

Aministrasjon

NPI-kontorets postadresse:

Norgs Politiidrettsforbund, Postboks 571, 2203 Kongsvinger.
Telefon: 95136526. E-post: kontor@politiidrett.no

Besøksadresse:
Blåklokkevegen 20, 2208 Kongsvinger.


NPI'S REISEDEKNING

 • NPI dekker reiseutgifter etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. «Politimesterskap – alminnelige bestemmelser» pkt. 7.
 • NPI godkjenner reiseutgifter for gjennomført reise for alle som er ansatt i Politiet eller studerer ved Politihøgskolen og medlem i et Politiidrettslag. Dette gjelder til alle Politimesterskap. Reiseutgifter beregnes etter billigste måte, det vil si at den til enhver tid billigste reisemåte legges til grunn for godkjennelsen, medregnet gruppe/midtukerabatt/grønne ruter m.v. Den enkelte er selv ansvarlig for utgifter for reiser som ikke gjennomføres pga egne forhold. Egenandel er kr. 500,- pr. person. Unntatt er studenter ved PHS som ikke betaler egenandel.
 • Styret vil avsette en pott til dekning av reiseutgifter for hvert PM.  Potten vil bli satt ut fra budsjett og historiske data (snitt sum reisekostnader de siste år og antall deltagere) og sted for PM. Godkjente krav blir summert, prosent av avsatt pott beregnes og beregnet reisedekning utbetales 1. måned etter PM. Studenter får reisedekning etter pkt. 2.
 • Hvert politiidrettslag skal ha en ansvarlig som koordinerer reisene til politimesterskapene.  Politiidrettslagets leder eller reiseansvarlig attesterer reiseregningen som sendes inn senest 1 måned etter mesterskapet.  Reiseregning sendt for sent blir ikke behandlet. Bilag skal sendes elektronisk, som kvitteringer for fly, tog, buss, leiebil etc.  Andre kvitteringer kan skannes.  Sendes pr. mail til kontor@politiidrett.no hvor det attesteres i mailen.
 • NPI’s styre definerer «billigste reisemåte»:
 • Tjenestebil: Hvis en tjenestereise kan falle sammen med et arrangement i politiidretten og tjenestebil kan benyttes, vil NPI unnlate å trekke egenandel i evt. andre reiseutlegg.
 • Egen bil: NPI oppfordrer til bruk av egen bil hvor dette er mulig. Dette er en gunstig løsning både for bileier og NPI, selv om NPIs satser synes lave. Bil kr. 1,20,- pr km, pr passasjer kr 0,80,-  pr. km. Hvis man kjører 4 personer i en bil på strekningen Oslo - Trondheim t/r (ca. 1000 km) vil godtgjørelse til bileieren bli kr. 2.800,- etter at egenandel på kr. 200.- pr. person er trukket.  Husk: Passasjerene skal betale sin egenandel til bileier, dvs bileier får dekket kr. 3.400,-.
 • Leiebil: Leiebil kan leies hvis egen bil ikke kan benyttes og det ikke er andre muligheter for transport til og fra bestemmelsesstedet.  NPI’s forretningsfører skal kontaktes for godkjennelse. 
 • Minibuss: Minibuss kan leies evt. lånes i markedet til svært ulike priser. Hvis en "sponsor" låner bort en minibuss til en idrettsreise, dekker NPI bussens driftsutgifter og evt. bom og ferjebilletter uten at egenandel blir trukket (Minimum fire personer i bussen). Hvis bussen leies i et utleiefirma på vanlig måte, må alle kvitteringer medsendes, og utgiftene refunderes på vanlig måte med fratrekk av egenandel. (Minimum 6 personer i 9 seter og 10 personer i 16 seter). NPI dekker ikke egenandel for eventuelle skader på leiebil eller leid minibuss. 
 • Turistbuss: Hvis mange utøvere skal reise samtidig fra samme distrikt eller område bør fellesreise foretas med innleid turistbuss m/sjåfør. Et minimumstall av reisende bør da være 25 - 30 personer. I slike tilfeller NPI’s forretningsfører kontaktes for godkjennelse.
 • Tog/buss: NPI refunderer utlegg til tog/buss, også til/fra flyplass.
 • Taxi: NPI dekker taxi kun etter billigste reisemåte, dvs buss/tog sats. Maxitaxi kan benyttes hvis denne utgiften er i nærheten av billigste reisemåte.
 • Fly: NPI godkjenner flyreise inntil fastsatt sum på lange reisestrekning. (Over 500 km en vei). Hvis tvil foreligger om "lang reisestrekning" - ta kontakt med NPIs forretningsfører. Fastsatt sum tur/retur for fly er maks kr. 2000,- for direktefly Sør-Norge og kr 3000,- for direktefly fra Nord-Norge og fly i Sør-Norge med mellomlanding. Spesialbagasje dekkes. Alle flybilletter skal bestilles som sportsreise. (Kan avbestilles/endres inntil en dag før avreise.)  De som ikke er medlem i et forbund som har avtale om sportsreise, skal kontakte Bennet centrum.gruppe for bestilling (reservering) av flybilletter på tlf. 37257325 eller mail centrum.gruppe@bennettnorway.no  Oppgi at det gjelder Norges Politiidrettsforbund.  Ved kanselering av PM vil kun kanseleringskostnaden til HRG dekkes uansett billett-type/flyselskap.
 • Parkering ved flyplass dekkes i utgangspunktet ikke.  Forretningsfører skal kontaktes for en eventuell godkjennelse.               
 • Husk: NPI dekker kun "billigste reisemåte dvs. lavpris på alle "godkjente" flyreiser. Hvis flyreise blir valgt på "korte" reiseavstander dekkes reisen etter NORWAY Buss-ekspress' takster inkl. rabattordninger og med fratrekk av NPIs egenandel.
 • Hvis det foreligger spesielle tilfeller utover det som er nevnt over, kan det rettes en søknad til NPI ved styret om dekning av reiseutgifter.


 • NPIs forretningsfører: Per-Olaf Nordl