Meny Menu
W:
H:
Æresbevisninger
Hederstegn

Om Norges PolitiIdrett
Hederstegn

Æresbevisninger

Hederstegnet ble innstiftet 26. september 1950 og kan tildelses norske og nordiske 
politimenn som på en særdeles tilfredsstillende måte har utmerket seg innen den aktive eller  
administrative politiidrett.      
         
Norge: Født: Stilling: Tj.sted: Tildelt:
Egil Gjærum 06.02.1900 politiførstebetjent Oslo 1954
Oscar Berg 28.10.1900 politiførstebetjent Oslo 1954
Olav Lund 28.08.1908 politibetjent Stavanger 1959
Egil Kjæreng 11.08.1911 politiførstebetjent Gudbrandsdal 1959
Borgvald Nordvik 16.06.1905 politiførstebetjent Berge 1960
Morten Slettevold 04.05.1911 politiførstebetjent Oslo 1960
Knut Knudsen 08.09.1907 politibetjent Halden 1960
Sigurd Markussen 31.12.1907 politibetjent Oslo 1960
John Slaatten 26.06.1909 politifullmektig Statens Politiskole 1963
Ivar Marås 26.12.1908 politibetjent Bergen 1963
Erling Hellesjø 22.10.1905 politioverbetjent Romerike 1965
Johannes Askildt 18.09.1904 politistasjonssjef Oslo 1965
Reidar Tørmoen 31.03.1911 rasjonaliseringsleder Oslo 1967
Asbjørn Christiansen 19.02.1915 politistasjonssjef Sarpsborg 1967
Arne Gjerberg 03.04.1912 politistasjonssjef Oslo 1969
Eilert Rægeland 27.12.1918 politiførstebetjent Oslo 1971
Agnar Ulvedal 20.01.1915 politistasjonssjef Oslo 1975
Leif Ørehagen 14.10.1921 politiførstebetjent Asker & Bærum 1977
Bjørn Langbakke 27.11.1922 politiførstebetjent Oslo 1977
Nils Malmo 23.10.1925 politiavdelingssjef Oslo 1983
Leif Onshus 11.08.1929 politioverbetjent Gudbrandsdal 1988
Hugo Haga 08.07.1929 politioverbetjent Sør-Varanger 1988
Gert Nilsen 24.06.1920 politiavdelingssjef Tromsø 1988
Knut Alme 09.06.1946 politiavdelingssjef Oslo 1996
Johan Fjærestad 28.10.1938 politiavdelingssjef Sarpsborg 1998
Thore Daae Olseng 23.09.1944 politioverbetjent Sarpsborg 1998
Bjørn Enoksen 20.06.1943 politiavdelingssjef Stavanger 1999
Tarald Farnes 26.09.1944 politiførstebetjent Bergen 2001
Einar Josef Berger 29.05.1936 tidl. ryttersjef Oslo 2006
Jon Erik Smestad 08.10.1932 stasjonssjef Asker & Bærum 2008
Ivar Thoresen 01.10.1955 politiavdelingssjef Lillehammer 2008
Stein Myhrvold 06.04.1950 politioverbetjent PHS i Oslo 2011
Asbjørn Hildrum 20.05.1944 politioverbetjent Politidirektoratet 2014
Per Arne Frengen 08.02.1962 politiførstebetjent Sør Trøndelag 2017
Jørn Dalen   politioverbetjen Romerike 2018
Danmark:        
Rasmus Munk-Petersen formann DPIF   1956
Svend Rasmussen   formann DPIFs skytegr. 1956
Hans Christensen   viseformann DPIF   1956
Jørgen Sandholt   formann DPIF   1961
Søren Kreinøe   viseformann DPIF   1968
Per Nielsen   kasserer DPIF   1968
Holger Rosenqvist   Sekretær DPIF   1972
Kurt Olsen   formann DPIF   1988
Peder Lundgaard   kasserer DPIF   2007
Mogens Lauridsen   formann DPIF   2017
Gunnar Andersen   viseformann DPIF   2017
         
Sverige:        
Gillis John Kleberg   formann SPI   1956
Nils Wathier Reinhold   kasserer SPI   1956
Gösta Nilsson   sekretær SPI   1956
Per Erik G. Synnerman   formann SPI   1959
Elof Rörvall   viseformann SPI   1968
Esjørn Hanning   kasserer SPI   1968
Berndt Ebersjø   sekretær SPI   1975
Gustaf Andersson   formann SPI   1991
Stig Holmquist   kasserer SPI   1996
         
         
Finland:        
Aatto Virta   formann SPUL   1956
Bengt Sjøstedt   formann SPUL   1956
Fjalar Jarva   formann SPUL   1968
Reino Hintsa   viseformann SPUL   1968
Kaukko Nikkanen   sekretær SPUL   1968
Olavi A. Mannonen   formann SPUL   1979
Raimo Turkki   formann SPUL   1998
Jan Erik Bjørkgård   nestleder SPUL   2007
         
Island:        
Oscar Bjartmarz   formann ISL   2011
Gudmundur Sigmundsson   nestleder ISL   2011