Meny Menu
W:
H:
Æresbevisninger
Gullmansjett

Om Norges politiidrett
Gullmansjett

Æresbevisninger

NPIs "Gull mansjettknapper" ble innført i 1963. Denne æresbevisning tildeles personer utenfor politiet, som har ytet politiidretten store tjenester. Kan også tildeles personer i politietaten som har vist fremragende bragder av aktiv eller administrativ karakter. Æresbevisningen er tildelt følgende person.

  2022    
  Håkon Jørgensen Lars Berget  
  2018    
  Knut Arild Løberg  
  2016  
  Asbjørn Høsteggen  
  2015  
 

Per Arne Frengen

Per Olaf Nordli

  2014 Arne Dagfinn Øiamo
  2013   
 

Erik Bergan

Frode Misje

Guttorm Guttormsen

 
  2012    

 

Anbjørn Mellingen

Inge Martinussen  
  Elisabeth Grassdal    
  2011    

 

Leif Birger Bø

   
  2009    

 

Jogeir Sved

   
  2008    

 

Lena Thuresson (S)

Gudmundur Sigmundsson (ISL)

 
  2007    

 

Kjell Adamski

Arnt Kristian Haug

 
  2006    

 

Per Bjørgum

Finn Fjeldbu

 
  Stein Myhrvold Jon Erik Smestad  
  2005    

 

Per Larsen

   
  2004    

 

Sten-Olov Hellberg

Ivar Thoresen

 
  Asbjørn Hildrum Bjørn Jakobsen  
 

2002

   

 

Terje Herland

   
  Sir John Evans    
  2001    

 

Christine Bøe Jensen

Odd Olsen-Ingerø

 
  Gaute Slettbakk Steinar Bjørnstad  
  2000    
 

Hans Sjøvold

Conrad Tengnagel

 
  Monica Sandve Tore Alme  
  Anstein Klev    
  1999    

 

Olav Sønderland

Ivar Simastuen

 
  Gudmund Restad Kåre Hauge  
  Per Marum Kjell-Arne Slethei  
  1998    

 

Oscar Bjartmarz

Niels Grønnemose-Madsen

 
  Jan Erik Björkgård Raijo Neupele  
  Peder Lundgaard    
  1997    

 

Knut Ivar Grønli

   
  Einar Henriksen    
  Tarald Farnes    
  1995    

 

Johan Fr. Kielland

   
  1994    

 

Bjørn Enoksen

   
  1993    
 

Carl M. Rynning Tønnesen

Johan Fjærestad

 
  Einar Josef Berger Thore Daae Olseng  
  1992    

 

Reidar Gullesen

   
  1991    

 

Arild Sigvaldsen

Knut Alme  
 

1990

   
 

Jørn Dalen

Georg Andersen  
  1988    

 

Stein Haugen

Sverre Andreas Opdahl  
  1986    

 

Arne Arnardo sen.

   
  1985    

 

Jan Willy Eriksen

   
  1984    

 

Rolf Solem

   
 

1983

   
 

Magne Årstadvold

   
  Leif Onshus    
 

1979

   
 

Knut Berglia

   
  1975    

 

Nils Malmo

   
  1974    

 

Ditlef Berg

Ivar Homnes

 
  Harald Uggen Odd Svendsen  
       
  1973    

 

Kjell Korbu

   
  1972    

 

Agnar Ulvedal

Bjørn Langbakke  
 

1971

   

 

Hugo Haga

Leif Ørehagen  
  1969    

 

Magnar Solberg

Egil Søby

 
  Ragnar Tveiten Petter Sollum  
  Berit Mørdre Lammedal    
  1968    

 

Andreas Irgens

Johan Askildt  
 

1967

   

 

Elof Rørvall

Åke Karlberg  
  Einar O. Søhol    
  1963    

 

Dr. Sten Florelius

Per Varg  
  Jon Messel