Meny Menu
W:
H:
Personvernerklæring
Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder ved Norges Politiidrettsforbund, Per Olaf Nordli, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Vi i Norges Politiidrettsforbund tar personvern på alvor  
Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.

Vi innhenter disse opplysninger for tilby en så god tjeneste ovenfor våre kunder som mulig samt for å sende ut relevant informasjon.

Norges Politiidrettsforbund bruker ikke informasjonen til noe annet enn det som er oppgitt i denne teksten.

Hvilke personopplysninger behandles?
Vi har per i dag ingen skjema eller andre tjenester som krever at du som bruker skal oppgi noen personopplysninger.

 

Informasjonskapsler/COOKIES
Norges Politiidrettsforbund bruker ikke informasjonskapsler, såkalte cookies pr i dag på nettsiden. Vi bruker en session ID - som sørger for at nettsiden fungerer slik den skal, og at menyvalg og tilbake og frem navigasjon skal virke.
Denne er listet under cookies som:
PHPSESSID - og blir slettet automtisk ved endt bruk, når nettleseren lukkes.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Norges Politiidrettsforbund behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Norges Politiidrettsforbund kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Norges Politiidrettsforbund.

Dersom du mener at Norges Politiidrettsforbund behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon. For endring, sletting og innsyn etc., kontakt oss på:
kontor@politiidrett.no